Svesrpski sabor usvojio deklaraciju: Dan Republike Srpske 15. februara

Na Svesrpskom saboru srpskog naroda ukazano je na neophodnost srpskog nacionalnog okupljanja, te je odlučeno da Sabor bude održavan redovno, svake dvije godine, na kojem bi se zajedno razmatrala najvažnija nacionalna pitanja uz učešće predstavnika Republike Srbije i Republike Srpske, kao i drugih predstavnika srpskog naroda iz regiona i svijeta.

Srbija 08.06.2024 | 15:28
Svesrpski sabor usvojio deklaraciju: Dan Republike Srpske 15. februara

Svesrpski sabor je odlučio da Sretenje, 15. februar, Dan državnosti Republike Srbije bude i Dan državnosti Republike Srpske i da taj datum treba ujedinjeno i zajednički proslavljati, dok će Republika Srpska nastaviti da obilježava 9. januar kao Dan nastanka Republike Srpske i krsnu slavu.

Tekst Deklaracije Srna prenosi u cijelosti:

Naglašavajući zajedničku istoriju srpskog naroda i podsjećajući na viševjekovnu srpsku državnost na Balkanu, posebno se sjećajući važnih istorijskih događaja, Svesrpski sabor srpskog naroda Republike Srbije i Republike Srpske usvaja sljedeće:

Z A K Lj U Č K E, S T A V O V E  I C I Lj E V E

1. Svesrpski sabor čine predstavnici Srba izabrani u zakonodavne i izvršne organe vlasti, članovi akademija nauka i umjetnosti, članovi Sabora Srpske pravoslavne crkve i drugi predstavnici srpskog naroda pozvani od organizatora Svesrpskog sabora.

2. Svesrpski sabor konstituiše Nacionalni savjet srpskog naroda, koji je zadužen za koordinaciju, praćenje i izvršavanje akata Svesrpskog sabora, kao i sopstvenih akata.

3. Nacionalni savjet srpskog naroda čine: predsjednici Republike Srbije i Republike Srpske, predsjednici narodnih skupština, predsjednici vlada Republike Srbije i Republike Srpske, ministar spoljnih poslova Republike Srbije, predsjednici akademija nauka i umjetnosti Republike Srbije i Republike Srpske, predstavnik Senata Republike Srpske i predsjednik Matice srpske.

Svesrpski sabor konsenzusom u sastav Nacionalnog savjeta srpskog naroda imenuje i predstavnike srpskog naroda iz Crne Gore, Federacije BiH, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, predstavnike srpskog naroda iz Evrope, Afrike, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, Australije, te istaknute naučnike, umjetnike, preduzetnike, sportiste i nacionalne radnike.

4. Svesrpski sabor konstatuje da srpski narod predstavlja jedinstvenu cjelinu. Srpski narod je kroz istoriju imao više država sa različitim nazivima, te polaže pravo da baštini svoju bogatu tradiciju.

5. Svesrpski sabor utvrđuje da je naziv naroda jedan i da ga je nemoguće mijenjati. Odbacuju se razni nametani prefiksi koji su dodavani ispred imenice Srbi. Pripadnici srpskog naroda imaju pravo da se nazivaju Srbima, ma gdje trenutno živjeli.

6. Svesrpski sabor konstatuje neophodnost srpskog nacionalnog okupljanja, te odlučuje da je potrebno redovno održavati Svesrpski sabor, i to svake dvije godine na kojem bi se razmatrala najvažnija nacionalna pitanja ujedinjeno uz učešće predstavnika Republike Srbije i Republike Srpske, kao i drugih predstavnika srpskog naroda iz regiona i svijeta.

7. Svesrpski sabor očekuje punu realizaciju procesa nacionalnog pomirenja i prevazilaženja istorijskih podjela unutar srpskog naroda.

8. Svesrpski sabor preporučuje institucijama Republike Srbije i Republike Srpske da djeluju jedinstveno i koordinisano i da ulože napore kako bi se zaustavila asimilacija Srba u državama regiona, ali i širom svijeta. Republika Srbija i Republika Srpska treba da održe vezu sa pripadnicima srpskog naroda razvijanjem ličnih, kulturnih, naučnih, sportskih i svih drugih vrsta veza i odnosa.

9. Svesrpski sabor, poštujući sve vjeroispovijesti i podržavajući slobodu vjeroispovijesti i prepoznajući nezamjenjiv značaj pripadnika srpskog naroda drugih vjeroispovijesti, odaje posebnu zahvalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja pod svojim okriljem ujedinjuje najveći dio srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva je sačuvala srpski narod u najtežim vremenima i u biološkom, ali i u kulturnom i obrazovnom smislu.

10. Svesrpski sabor prepoznaje Srpsku pravoslavnu crkvu kao jednog od stubova nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda, te poziva na bližu saradnju crkvenih i državnih organa u ključnim pitanjima kao što je očuvanje tradicionalnih hrišćanskih vrijednosti i svetinje braka i porodice. Svesrpski sabor podržava i ulogu Srpske pravoslavne crkve u obrazovanju mladih posredstvom pedagoško-obrazovnih djelatnosti.

11. Svesrpski sabor konstatuje da je Kosovo i Metohija neotuđivi dio Republike Srbije, jedna od odrednica nacionalnog identiteta Srba, predstavlja temelj duhovnosti srpskog naroda i ugaoni kamen srpskog zavjetnog i svetosavskog puta. Svesrpski sabor insistira na korišćenju punog naziva južne srpske pokrajine – Kosovo i Metohija, što albanski secesionisti izbjegavaju.

12. Svesrpski sabor podržava napore Republike Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, garantovanih međunarodnim pravom i Rezolucijom 1244 i drugim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao i pravo i dužnost Republike Srbije da se posveti opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Svesrpski sabor traži i smatra da svim raspoloživim pravnim, političkim, ekonomskim i drugim sredstvima moraju biti zaštićeni Srbi na Kosovu i Metohiji, kao i svi drugi Republici Srbiji lojalni građani, manastiri, crkve, srednjovjekovna utvrđenja, privatna imovina, groblja i drugi ugroženi objekti.

13. Svesrpski sabor osuđuje namjerno stvaranje nepodnošljivih uslova za život Srba i progon koji nad njima sprovode privremene institucije samouprave u Prištini. Ta kontinuirana, dobro isplanirana i sveobuhvatna represija albanskih secesionista prema srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji je tokom proteklih godina rezultirala ubrzanim odlaskom Srba iz Pokrajine, kao i drastičnim pogoršanjem položaja onog dijela srpskog naroda koji je, uprkos brutalnom etnički motivisanom teroru, ostao da živi na svojim ognjištima. Svesrpski sabor očekuje od Republike Srbije da nastavi da štiti prava i živote svojih građana na Kosovu i Metohiji, koristeći sve mehanizme zaštite predviđene unutrašnjim i međunarodnim pravom.

14. Svesrpski sabor insistira na izvršenju Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 u svim njeni aspektima i smatra da su provođenje Briselskog sporazuma, formiranje Zajednice srpskih opština i stalni dijalog jedini održivi put za rješavanje problema.

15. Svesrpski sabor izražava pijetet prema svim žrtvama stradalim tokom rata u BiH, kao i svim žrtvama postradalim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.

16. Svesrpski sabor ne podržava rezoluciju o Srebrenici za koju su glasale 84 države u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, dok je 109 država bilo protiv, uzdržano ili nije glasalo. Pomenutom rezolucijom izvršen je pokušaj kolektivnog okrivljavanja cijelog srpskog naroda, koji je neprihvatljiv i ne može biti sproveden u djelo.

17. Svesrpski sabor pozdravlja napore rukovodstva Republike Srbije i Republike Srpske da doprinesu rasvjetljavanju istorijskih činjenica u vezi sa događajima devedesetih godina, a posebno kada je riječ o događajima u Srebrenici i okolini od 1992. do 1995. godine.

18. Svesrpski sabor konstatuje da je Opšti okvirni sporazum za mir u BiH – Dejtonski mirovni sporazum trajno i bitno narušen uprkos težnjama Republike Srpske i srpskog konstitutivnog naroda, koji su se borili za očuvanje dejtonskog ustavnog okvira u BiH, te poziva sve međunarodne aktere da se vrate poštovanju slova Dejtonskog mirovnog sporazuma.

19. Svesrpski sabor konstatuje da bi Republika Srbija, u skladu sa statusom potpisnika Dejtonskog mirovnog sporazuma i sa ovlašćenjima koje je dobila od Republike Srpske Sporazumom od 29. avgusta 1995. godine, trebalo da internacionalizuje problem urušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa zahtjevom da se isti primjenjuje u obliku u kojem je i potpisan od strane svih.

20. Svesrpski sabor naglašava da je Republika Srpska jedinstven i nedjeljiv ustavnopravni subjekt, koji samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije u skladu sa Ustavom BiH - Aneksom četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma i čija teritorija ne može biti otuđena mimo Ustava i zakona Republike Srpske.

21. Svesrpski sabor ističe da BiH nije jedna, niti jedinstvena izborna jedinica za izbor zajedničkih organa. Svesrpski sabor naglašava da BiH isključivo predstavlja tročlano Predsjedništvo na bazi konsenzusa, a ne pojedinci uzurpirajući nadležnosti funkcija koje obavljaju.

22. Svesrpski sabor prihvata i podržava pravni poredak uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom, a koji predviđa mehanizme zaštite entiteta i konstitutivnih naroda primjenom instituta entitetskog glasanja u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine na nivou BiH, instituta zaštite vitalnih nacionalnih interesa u Domu naroda Parlamentarne skupštine na nivou BiH i instituta zaštite vitalnog entitetskog interesa u Predsjedništvu BiH.

23. Svesrpski sabor konstatuje da je Republika Srpska zadovoljna visokim stepenom autonomije definisanim Dejtonskim mirovnim sporazumom, stoga insistiramo na suštinskom i formalnom provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao međunarodnog ugovora koji se ne može jednostrano ili putem intervencionizma mijenjati. Svesrpski sabor smatra da Republika Srpska može u mjeri u kojoj ocijeni kao cjelishodno da aktivira sve nadležnosti koje su prema Dejtonskom mirovnom sporazumu predviđene kao nadležnosti entiteta.

24. Svesrpski sabor osuđuje svako nepoštovanje i kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i demokratskih procedura u BiH, nametanje zakona, preglasavanje konstitutivnih naroda, prenos nadležnosti sa entitetskog nivoa na centralni nivo, kršenje ljudskih prava i sloboda, te garantovanih prava srpskog konstitutivnog naroda na slobodno i samostalno odlučivanje i djelovanje unutar dejtonske BiH.

25. Svesrpski sabor smatra neprimjerenim postavljanje visokog predstavnika u BiH suprotno Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je propisano da je za imenovanje visokog predstavnika potrebna saglasnost strana ugovornica, kao i odgovarajuća rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

26. Svesrpski sabor konstatuje da srpski narod, Republika Srbija i Republika Srpska treba da ujedinjeno očuvaju istorijska prijateljstva sa dokazanim prijateljima, ali i da grade nova savezništva.

27. Svesrpski sabor smatra da Republika Srbija i Republika Srpska, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, uzimajući u obzir geopolitički položaj, ekonomske odnose i političke procese, integraciju prema Evropskoj uniji posmatraju kao strateški cilj, koji treba da se realizuje kroz partnerski politički i ekonomski okvir uz puno uvažavanje nacionalnih interesa.

28. Svesrpski sabor podržava politiku vojne neutralnosti Republike Srbije u odnosu na sve postojeće vojne saveze, a sa takvim političkim opredjeljenjem potpuno je saglasna Republika Srpska, koja će se boriti za očuvanje vojne neutralnosti u BiH. Svesrpski sabor podržava saradnju bezbjednosnog sistema Republike Srbije i Republike Srpske u smislu zakonodavstva, razmjene informacija, zajedničkih obuka i vježbi, a s ciljem postizanja i očuvanja mira i stabilnosti.

29. Svesrpski sabor pozdravlja odluku Republike Srbije i Republike Srpske da ujedinjeno obilježavaju 15. septembar kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sjećanja na proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu, kao i da je Sretenje, 15. februar, Dan državnosti Republike Srbije i Dan državnosti Republike Srpske koji treba ujedinjeno i zajednički proslavljati. Svesrpski sabor očekuje da Republika Srpska nastavi da obeležava 9. januar kao Dan nastanka Republike Srpske i krsnu slavu.

30. Svesrpski sabor potvrđuje da je himna "Bože pravde" svesrpska himna, a da je dvoglavi orao Nemanjića nacionalni svesrpski grb.

31. Svesrpski sabor naglašava ujedinjujući značaj srpskog jezika i ćiriličkog pisma kao stubova srpske kulture i nauke, ali i nacionalnog identiteta. Svesrpski sabor, s ciljem očuvanja i njegovanja srpske kulture i srpskog nacionalnog identiteta potvrđuje: prava na upotrebu srpskog jezika /oba izgovora – ekavskog i ijekavskog, te iste srpske standardizacije/ i ćirilice kao njegovog matičnog pisma, prava na izražavanje, izučavanje i razvoj srpske kulture, prava na izučavanje nacionalne istorije i njegovanje herojske, pravdoljubive i slobodarske tradicije srpskog naroda, prava na izučavanje nacionalne geografije, prava na očuvanje i zaštitu kulturno–istorijskog naslijeđa srpskog naroda na njegovom kulturnom prostoru, prava na izučavanje običaja, folklora, književnosti, umjetnosti i komunikacione kulture srpskog naroda, prava na informisanje na srpskom jeziku, prava na upotrebu srpskih nacionalnih simbola i njihovo isticanje na javnim mjestima, prava na obilježavanje srpskih nacionalnih praznika i drugih prava koja utiču ili bi mogla uticati na očuvanje i njegovanje srpske kulture i srpskog nacionalnog identiteta, ne odričući se srpskih latiničnih spomenika kulture.

32. Svesrpski sabor predlaže mjere s ciljem očuvanja i njegovanja srpske kulture i srpskog nacionalnog identiteta: organizovanje i sprovođenje jedinstvenih, posebno standardizovanih programa učenja srpskog jezika, ćiriličkog pisma, srpske književnosti, kulture i istorije; podrška osnivanju, izgradnji, obnovi i održavanju predškolskih, školskih, srednjoškolskih ustanova i ustanova kulture, kao i osnivanju ili obnovi izučavanja srbistike na visokoškolskim ustanovama, u saradnji sa domicilnim državama; podrška radu kulturno-umjetničkih društava; podrška radu pisanih i elektronskih medija na srpskom jeziku; pomoć u održavanju postojećih i osnivanju novih odjeljenja i škola u okviru Srpske pravoslavne crkve, gdje bi se uz već postojeću vjersku nastavu, sprovodio jedinstveni posebno standardizovan program učenja srpskog jezika, ćiriličkog pisma, srpske kulture i istorije; stipendiranje nadarenih učenika i studenata; organizovanje omladinskih, đačkih i studentskih kampova, kao i sezonskih škola i različitih kulturnih manifestacija; i druge mjere koje doprinose očuvanju nacionalnog, kulturnog, jezičkog i duhovnog identiteta i spriječavanju asimilacije srpskog naroda.

33. Svesrpski sabor traži od Republike Srbije i Republike Srpske da ujedinjeno njeguju istorijsko pamćenje i čuvaju uspomenu na srpske žrtve pale za slobodu u svim ratovima. Posebno je važno ujedinjeno i jedinstveno obilježavati i sjećati se žrtava palih u Prvom svjetskom ratu, žrtava genocida koji je izvršen nad Srbima u Drugom svjetskom ratu i žrtava u ratovima devedesetih godina prošlog vijeka.

34. Svesrpski sabor preporučuje dodatno internacionalizovanje teme stradanja Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Potrebno je svijetu predstaviti enormno stradanje i genocid koji je izvršen nad Srbima u sistemu logora NDH, sa posebnim naglaskom na stradanje djece u posebnim i u svijetu jedinstvenim logorima smrti za djecu Jastrebarsko, Sisak, Đakovo i Stara Gradiška. Logori i masovna stratišta i gubilišta Jasenovac, Donja Gradina, Sajmište, Banjica, Sremska Mitrovica, Kragujevac, Gospić, Jadovno, Pag, Jablanac, Mlaka, Slana, Zenica, Sarajevo, Vlasenica, Višegrad, Paklenica, Prebilovci, nebrojene jame u hercegovačkom i dinarskom kršu, kozaračka i druga srpska sela širom današnje Republike Srpske, Republike Srbije, Federacije BiH i Hrvatske bila su samo neka od mjesta u kojima su vršeni svirepi zločini i masovna ubistva srpskog naroda.

35. Svesrpski sabor pozdravlja ujedinjenu namjeru Republike Srbije i Republike Srpske da zajednički izgrade monumentalna spomen zdanja posvećena očuvanju istine o stradanju Srba u Drugom svjetskom ratu u Donjoj Gradini, Republika Srpska, i Beogradu, Republika Srbija. Dva monumentalna spomen-kompleksa u Donjoj Gradini i Beogradu treba da svjedoče o veličini žrtve slobodarskog srpskog naroda podnesene u borbi protiv fašizma, nacizma i ustaštva. Svesrpski sabor smatra da ovi spomen-kompleksi treba da postanu mjesta hodočašća i da se uvrste u plan đačkih i studentskih ekskurzija škola i fakulteta Republike Srbije i Republike Srpske.

36. Svesrpski sabor preporučuje Republici Srbiji i Republici Srpskoj da kontinuirano i zajednički pomažu srpski narod u regionu i dijaspori. Svesrpski sabor smatra da srpski narod u Crnoj Gori mora biti uvažen u skladu sa vjekovnim prisustvom u Crnoj Gori i sadašnjim značajnim učešćem u ukupnom broju stanovnika.

37. Svesrpski sabor preporučuje Republici Srbiji i Republici Srpskoj da zaštite kulturno nasljeđe srpskog naroda koje je ugroženo izvan teritorija Republike Srbije i Republike Srpske. Svesrpski sabor preporučuje i nesebično pomaganje srpskih manastira i crkava u Dalmaciji, Lici, Slavoniji i u drugim mjestima, kao i u Federaciji BiH i Crnoj Gori. Svesrpski sabor zahtijeva od državnih organa srpskog naroda da posebno stimulišu naučno-istraživački rad i kulturno-umjetničko stvaralaštvo po ovom pitanju.

38. Svesrpski sabor zahtijeva i dodatnu materijalnu i svaku drugu vrstu podrške Srbima povratnicima koji su se nakon ratnih dešavanja vratili na svoja ognjišta u Federaciju BiH. Srbi su i dalje vlasnici velikih zemljišnih prostranstava u Federaciji BiH, te se moraju ekonomski osnažiti kako bi sačuvali porodičnu imovinu.

39. Svesrpski sabor naglašava potrebu za formiranjem seta usaglašenih zakonskih rješenja i podsticajnih mjera s ciljem povećanja nataliteta, kako bi se obezbijedio demografski rast. Svesrpski sabor očekuje od državnih organa Srbije i Srpske da osnuju Fond "Djeca nam se rađala", a s ciljem formiranja i provođenja pronatalitetnih mjera.

40. Svesrpski sabor ističe porodične i tradicionalne vrijednosti kao temeljne vrijednosti srpskog društva. Svesrpski sabor apeluje na Republiku Srbiju i Republiku Srpsku da u skladu sa državnim mehanizmima ujedinjeno i ključno utiču na očuvanje vrednosti i značaja porodice.

41. Svesrpski sabor preporučuje harmonizaciju nastavnih planova i programa u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Svesrpski sabor podržava i uvođenje redovnih đačkih i studentskih ekskurzija i to na način da đaci i studenti iz Republike Srbije posjećuju prirodne ljepote i kulturno-istorijske spomenike u Republici Srpskoj, i obrnuto.

42. Svesrpski sabor preporučuje dodatno ekonomsko zbližavanje Republike Srbije i Republike Srpske i povećanje robne razmjene, od čega će konačnu korist imati građani Republike Srbije i Republike Srpske.

43. Svesrpski sabor predlaže sačinjavanje usaglašenog plana poljoprivredne proizvodnje Republike Srbije i Republike Srpske.

44. Svesrpski sabor pozdravlja napore Republike Srbije koja je tokom proteklih godina finansirala veliki broj infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i u opštinama Federacije BiH u kojima Srbi čine većinu ili značajan dio stanovništva.

45. Svesrpski sabor podstiče Republiku Srbiju i Republiku Srpsku da dalje razvijaju zajednički ekonomski, kulturni, socijalni, sportski i duhovni prostor.

46. Svesrpski sabor preporučuje Republici Srbiji i Republici Srpskoj objedinjavanje ponuda, usluga, investicija i resursa u oblastima energetike, rudarstva, turizma, poljoprivrede, bankarstva, finansija i platnog sistema, zdravstva, obrazovanja, saobraćaja i veza i drugim oblastima od nacionalnog značaja radi zajedničkog nastupanja na domaćim i stranim tržištima.

47. Svesrpski sabor predlaže sačinjavanje zajedničkog i ujedinjenog plana infrastrukturnih projekata Republike Srbije i Republike Srpske kojim će se detaljno urediti i planirati potencijalno važni projekti. Svesrpski sabor pozdravlja zajedničke aktivnosti Republike Srbije i Republike Srpske na izgradnji auto-puta Banjaluka – Beograd, na izgradnji gasovoda kroz Republiku Srpsku, aerodroma u Trebinju, kao i na izgradnji zajedničkih hidroelektrana. Naravno, ekonomska saradnja je vezana za širi region i smatramo je neophodnom za uspostavljanje bliskih ekonomskih veza sa svim zemljama i entitetima na Zapadnom Balkanu kroz Berlinski proces, Otvoreni Balkan i kroz proces evropskih integracija.

48. Svesrpski sabor traži zajednički rad s ciljnjm unapređenog koordinisanog nastupa, okupljanju i angažovanju srpske dijaspore u svijetu. Zajednički rad na poboljšanju imidža, lobiranje i širenje istine o srpskom narodu širom svijeta.

49. Svesrpski sabor smatra da državni organi srpskog naroda treba da ponude narodima u okruženju sporazum o istorijskom pomirenju, trajnom miru i razvoju.

Ovi zaključci, stavovi i ciljevi sadržani u Deklaraciji doneseni su:

Polazeći od ujedinjenog nacionalnog interesa srpskog naroda, poštujući Univerzalnu deklaraciju UN o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Deklaraciju o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnji između država u skladu sa Poveljom UN, Helsinški završni akt, Bečku deklaraciju i Program akcije, te Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,

Poštujući načela zabrane upotrebe sile, mirnog rješavanja sporova i načela ispunjavanja preuzetih međunarodnih obaveza u dobroj vjeri i poštujući pravila opšteg međunarodnog prava, poštujući pravo Republike Srbije na zaštitu ustavnog poretka i prava na teritorijalni integritet i suverenitet u skladu sa međunarodnim pravom i Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN 1244,

Polazeći od Ustava Republike Srbije, koji u preambuli naglašava državnu tradiciju srpskog naroda i koji Kosovo i Metohiju definiše kao neodvojivi dio Republike Srbije,

Polazeći od Ustava Republike Srpske, kojim se u preambuli izražava opredijeljenost Republike Srpske za potpuno poštovanje i dosljedno primjenjivanje Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojim se nedvosmisleno prihvata, potvrđuje i garantuje ustavno-pravni položaj Republike Srpske, kao jednog od dva entiteta koji čine BiH,

Polazeći od opredijeljenosti Republike Srpske i Republike Srbije za potpuno poštovanje i dosljedno primjenjivanje Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojim su Republika Srbija i Republika Srpska prihvatile i garantovale opstanak Republike Srpske i njen ustavnopravni položaj kao jednog od dva entiteta - članice sastavnice BiH,

Potvrđujući opredijeljenje Republike Srbije i Republike Srpske za članstvom u Evropskoj uniji, kao i očuvanje vojne neutralnosti u odnosu na postojeće vojne saveze,

Imajući u vidu Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije od 26. septembra 2006. godine koji je zaključen u skladu sa članom 3. tačka 2a Ustava BiH,

Uzevši u obzir trajnu opredijeljenost za očuvanje mira, političke i ekonomske stabilnosti, samostalnosti u odlučivanju, integriteta Republike Srbije i integriteta Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i vrednosti utkanih u temelje našeg slobodarskog društva,

Svjesni geopolitičke nestabilnosti u svijetu i regionu i izazova za srpski narod, imajući u vidu da se danas cjelokupna međunarodna politika nalazi u dinamici velikih promjena, pozivajući se na univerzalno pravo na njegovanje prijateljskih odnosa i naglašavajući pravo na okupljanje, sabiranje i saborno djelovanje srpskog naroda i svih građana Republike Srbije i Republike Srpske,

Poštujući prava svih naroda na okupljanje i njegovanje tradicije, običaja i kulture,

Pozivajući se na istorijsku ulogu srpskog naroda koji je slobodu donosio svim balkanskim narodima žrtvujući sopstveni narod i naglašavajući istorijsko višemilenijumsko bitisanje srpskog naroda na prostorima Republike Srbije, Republike Srpske i drugim geografskim oblastima,

Njegujući antifašističke i antinacističke vrijednosti i napominjući da je srpski narod uvijek bio na pravoj strani istorije, svjesni odgovornosti Republike Srbije, koja je potpisnik i zaštitnik Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, da permanentno nadgleda procese u BiH s ciljem zaštite prava Republike Srpske i konstitutivnog srpskog naroda,

Svjesni odgovornosti Republike Srbije i Republike Srpske, kao teritorija koje su naseljene većinskim srpskim stanovništvom, da budu okosnica srpskog okupljanja u sadašnjem trenutku i u budućnosti, posebno naglašavajući brigu o sunarodnicima koji žive u drugim državama regiona,

Podsjećajući se na Sporazum od 29. avgusta 1995. godine kojim je Republika Srpska ovlastila Saveznu Republiku Jugoslaviju /čiji međunarodnopravni identitet nastavlja Republika Srbija/ da u njeno ime i za njen račun potpiše mirovni sporazum u Dejtonu, SAD, i Parizu, Francuska.

Svesrpski sabor srpskog naroda Republike Srbije i Republike Srpske usvojio je danas Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda s ciljem očuvanja mira, stabilnosti, nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta, kao i intenziviranja i produbljivanja saradnje i međusobne zaštite.

Nakon usvajanja od Svesrpskog sabora, Deklaracija će biti ponuđena na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije i Narodnoj skupštini Republike Srpske da bi se obezbijedila njena puna primjena.

Deklaraciju su u ime Republike Srbije i Republike Srpske proglasili predsjednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, predsjednici, potpredsjednici i članovi vlada Republike Srbije i Republike Srpske, predsjednici, potpredsjednici i narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske, uz blagoslov, molitveno i saborno učešće Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i arhijereja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.

(Srna) Foto: Srna

Komentari / 92

Ostavite komentar
Name

Branci

08.06.2024 15:37

Srbija ima svoju istoriju koja se razlikuje od naše. Najbolje bi bilo da dan svog rođenja proglasi danom nastanka srpskog entiteta. I to će Srbin u RS progutati.

ODGOVORITE
Name

Pragmatično

08.06.2024 17:05

U januaru sve manje snijega, dječiji raspust se skraćuje do 15.01., pa opet sedam dana polovinom februara, u čast dana republike, ali da se fulira Jahorina na sedam dana.

Name

Nenad-Nostradamus

08.06.2024 20:00

Samo pitam hoce li se sada i autoput 9.januar zvati 15.februar

Name

Uzas

08.06.2024 20:45

Jeste li pitali narod. Ovo je neoprostiva greska.

Name

Borac

08.06.2024 23:41

Sulic glasao o danu republike.

Name

A budala.....

08.06.2024 15:37

Ko ih samo sastavi

ODGOVORITE
Name

ISTOČNO SARAJEVO

08.06.2024 17:09

Tačno tako.Kad vidim ko nas je predstavljo u Beogradu , gomila budala,shvatam da nam se loše piše.

Name

Драгутин

08.06.2024 15:41

Вратиће га браћа на фабричка подешвања.

ODGOVORITE
Name

Crv

08.06.2024 15:41

Koje ste vi lujke

ODGOVORITE
Name

.

08.06.2024 15:45

Ma ko jebe mater nama sto smo bili u ratu Ko jebe mater nama sto smo glasali na referendumu. Ko jebe mater nama dok god je rudanja na vlasti. Pleme mu jebem!

ODGOVORITE
Name

Erih Maria Remarqe

08.06.2024 15:45

Lažov je pljunuo na cijeli srpski narod koji se ,nedavno ,na referendumu ,veoma jasno i složno, izjasnio koji je Dan Republike Srpske. 09 .01. 1992

ODGOVORITE
Name

Neno

08.06.2024 23:23

Jebe se njemu za narod narod je stoka,a stoci treba samo dobra motka

Name

Zvornik

08.06.2024 15:46

Не дам 9. јануар издајнику Додику !

ODGOVORITE
Name

Re

08.06.2024 16:33

Gotovo je on je ukinuo RS.

Name

Orakle

08.06.2024 15:46

Ako je međunarodnopravni identitet Savezne Republike Jugoslavije preuzela Republika Srbija zasto se nisu proznale njene republicke granice kao kod svih bivsih republika, nego se forsiralo odvajanje KiM-a?

ODGOVORITE
Name

bb

08.06.2024 16:55

Kako kada nije postojala. Tako je kako je.

Name

Beta 2

08.06.2024 17:07

KiM je otela bratska Amerika da kontrolise Balkan, a Rusijia treba u ovom drugom pokusaju, poslije Jelzina, da bude pokorena od tog istog Zapada! No Putin je za imperijaliste nepremostiv problem!

Name

Mile

08.06.2024 15:47

I sta sada ??

ODGOVORITE
Name

Mijsije

08.06.2024 16:36

Nista..nista mi ne znaci ni R.Srpska a ni 9 januar samo zadzaba narod gino i raseljen a na racun svega Milorad Dodik MULTI milijarder.bemte drzavo.

Name

Ristan

08.06.2024 15:48

Eto sad imamo dekleraciju. A narod GLADAN I BOS

ODGOVORITE
Name

E to je to

08.06.2024 15:50

Zbogom 9.januar, sad samo da vrijeme uradi svoje i za koju godinu sä cemo samo pokoji vijenac poloziti na spomenik nekog Borca i i zboravicemo znacaj 9 januara....E moj Dodo sve si prodo.....

ODGOVORITE
Name

Re

08.06.2024 17:13

Ne razumijes ti procese, sve smo blize Srbiji samo ne znam da li je tebi drago ili mozda????

Name

Re/Re

08.06.2024 18:02

A jel tebi jasno kako ces ici u Srbiju? Kao gost ili nedaj Boze kao izbjeglica? Mile o svemu odlucuje. Referendum o 9.1., bio narod izglasa, a Mile narod pop.ša i odluci kako on hoce. I tako o svemu.

Name

Za re

08.06.2024 19:26

E,burlina politika nas je dovela do dna ,a ti nisi samo gluv,već i slijep ,takvi poput tebe su nas i doveli do kraja.Otkud tebi da smo blizu Srbiji ??! Mi jesmo ista vjera ,ali država teško ! Dobićeš status izbjeglice ,a burle će poput Miloševića i porodice .Smećari glasaju inače za nekog ko je Jasenovačku gradju predao onima što zajedno s njim,kradu i raseljavaju srbe,ne bi li njima sve ostalo !

Name

Re re

08.06.2024 21:00

Kakvoj Srbiji bliže, javi se ti psihijatru ,to je bajo nemoguća misija, može bit poneseš, knjigu i kišobran sa sobom i kreneš za Srbiju

Name

re Re re

09.06.2024 02:24

A što će mu knjiga?

Name

Ja

08.06.2024 15:53

Znaci, resursi i hidroelektrane su u pitanju.

ODGOVORITE
Name

Ludilo

08.06.2024 16:00

Ne prestaje pa šta je ovo pobogu i da li ima više kraja ponižavanju ovog naroda. Zar se o ovome ne bi trebalo raspravljati u Skupštini Republike Srpske? Znam da glavonja vodi glavnu riječ al što je previše previše je. Pozdrav iz Linza.

ODGOVORITE
Name

disident

08.06.2024 16:55

Pozdrav u Linz! Svaka ti je na mjestuu!!

Name

westiera

08.06.2024 18:21

Da bi deklaraciju Republika Srpska usvojila mora biti izglasanja u Narodnoj Skupstini, te ce biti i rasprava. Pogledaj znacenje pravnog dokumeta Deklaracija sta znaci pa ce ti biti jasno . . .

Name

Realista

08.06.2024 16:00

Pročitao naslov i bilo mi je dosta. Lakrdija. Neću ja slaviti više ništa osim vjerskih praznika.

ODGOVORITE
Name

Ilija

08.06.2024 16:01

Nema više Republike Srpske.

ODGOVORITE
Name

Re

08.06.2024 17:04

Nestade RS ukide je Rvat.

Name

Z x Z

08.06.2024 16:03

Zivjela bratska Rusija, majka Srbija i Republika Srpska!

ODGOVORITE
Name

Dijagnoza

08.06.2024 16:43

Sve će to Dodik baciti pod noge kad zagusti. Taj je poltron kakav se retko rađa.

Name

Dzomba

08.06.2024 17:16

Eh blagoš tebi i tvojoj glavurdi.

Name

MILL

08.06.2024 17:22

Sta bi kad si se probudio?

Name

Eh

08.06.2024 16:05

A lijepo smo mu rekli da stavi 10.04. dan kada je uspostavljena NDH, ali neće čovjek da sluša, pa ga jebi...

ODGOVORITE
Name

Momo

08.06.2024 16:39

Možda se opet predomisli.

Name

Onako u prolazu

08.06.2024 17:05

A dali zna neko jel Dragance bio medzu zvanicama.Pitam za Baketa jarana.

Name

Đuka

08.06.2024 19:00

Ma promijeniće to mile još tri puta. Ako ne završi u zatvoru.

Name

Gradjanin

08.06.2024 16:06

Znaci vise 9. Januar nije Dan Republike Srpske,ovako je samo muslimanima nametnuto da postanu bosnjaci jednom sjednicom.

ODGOVORITE
Name

Jel ko zna

08.06.2024 16:13

Jel ima šta o povećanju penzija u deklaraciji, ko će ovo sve čitati bogati,.

ODGOVORITE
Name

Joja

08.06.2024 16:42

Ja sam to tražio ali nema ništa.

Name

Opa bato

08.06.2024 16:21

Sve srpski sabor zeljkè cvijanović i anje ljubojevic pre bi rekao sve hrvacki sabor

ODGOVORITE
Name

Nebojsa

08.06.2024 16:24

9. Januar je dan drzavnosti R. Srbske, da nije Solc naredio da bude 15. Febrar, jeli zato bio sabor?

ODGOVORITE
Name

Željko

08.06.2024 16:26

Jel to sad znači da je 9.januar radni dan ?

ODGOVORITE
Name

Re

08.06.2024 17:06

Moze ga bit a moze i nebit.

Name

Šamac

08.06.2024 16:26

Mogli ste odmah i Bozic pomijerit za 25,12. Veceg Covjeka sa manjim mudima ne vidjo. Ima jedan iz "Šamca" Visok Glavat ali mu cuna mala. Tako kaze jedna Knjizevnica.

ODGOVORITE
Name

Opozicija 76

08.06.2024 16:32

Sad će Srbija popušit sankcije.

ODGOVORITE
Name

Cica

08.06.2024 16:36

Predlažem da se , Deklaracija ilustruje i da se uz odgovarajuće tačke stavi Milina fotografija kako predaje Jasenovačku građu, diže ruku da se Dejton mijenja kroz prenošenje nadležnosti, moli da nas prime u NATO , PRIZNAJE GENOCID U SREBRENICI ITD. Lopovčima čega se dosjetio...a mi komadić po komadić Deklaracije ćemo da jedemo

ODGOVORITE
Name

Olivera

08.06.2024 16:36

Srpska posla

ODGOVORITE
Name

Marija

08.06.2024 16:37

Ja ne želim 15 februar kao dan državnosti RS nedajmo nas 9 januar mi smo našu Republiku Srpsku stvarali sa našom vojskom našim predsednika Radivanom Karadzicem oni koji danas odlučuju o danu njenog nastanka su sverceri pobjegulje.gmizavci nemaju pravo na to Srpski rode ne dajmo im da kojekakvim deklaracijama mijenjaju našu stvarnost ne zanima mene što na to pristaje.Vucic on ima svoju državu naša država je Republika Srpska i to će ostati Bog nam bio u pomoći.

ODGOVORITE
Name

Minnie Mouse

08.06.2024 18:08

Tako je.

Name

RVI VRS

08.06.2024 16:55

Ko je BURLO da se on pita kad ce bit dan rs kad je on nije ni stvaro.on je obicna BITANGA GRBAVA LOPOVSKA KATOLICKA PODMETNUTA OD VATIKANA DA NAS OPLJACKA I UNISTI RS.TRI IPO MILIJARDE EURA JE ON ZA SEBE I SVOJ NAKOT POKRO OD RS .BOLI ME K.. C ZA SRETENJEM I 15 FEBRUAROM.NEMOZE NIKO PREKRAJAT ISTORIJU I NESTO ZA STA JE POGINULO 25 000 SRBA IZ BIH.

ODGOVORITE
Name

Istina

08.06.2024 16:58

Ludilo od Sabora i deklaracije,ko nam brani da budemo Srbi?

ODGOVORITE
Name

Svi nam brane!

08.06.2024 17:40

Svi nam brane!

Name

Ratko

08.06.2024 17:11

Dodik se piša po narodu. Čemu je onda bio referendum o 9 januaru. Ovaj narod Dodik ponisti ko kartu. Nabijem svakog krezubog glasača SNSDa. Izdajnička bagra!

ODGOVORITE
Name

Re

08.06.2024 19:04

Anketa

Name

Re

08.06.2024 19:07

Ako si da se ujedine Srbija I Republika Srpska, onda će biti isti datum.

Name

Paja

08.06.2024 17:13

Sto Mile nestavi svoj rodjendan da to bude dan RS

ODGOVORITE
Name

Pa ja

08.06.2024 17:15

Dodiku prase iz furine a narodu parizer. Yebo li vas onaj ko vas pravio mafijasi .

ODGOVORITE
Name

Yu

08.06.2024 17:16

Sad ce plate da rastu 99,99%.

ODGOVORITE
Name

Nikola Ozren

08.06.2024 17:19

Sto sada opozicija ne povede narod i tim pokazu da imaju ozbiljne namjere. Sve same interescije zalosno.

ODGOVORITE
Name

Re Nikola

08.06.2024 19:01

Ne se.....koliko si puta izašao na poziv opozicije

Name

Bludnik grada Čikaga

08.06.2024 17:20

Ko vas jebe, sto ste ratovali? Pametni ljudi su svercali Ronhil u ratu,a u miru vode drzavu, opstinu...

ODGOVORITE
Name

Stefan

08.06.2024 17:26

Največe zlo za naš narod. Kleo se u 9 januar i šta sad. Mile Mile lopurdo.

ODGOVORITE
Name

milanko kostić

08.06.2024 17:39

pogrešan datum, ja slavim 17 maj...dan kad mi je umrla punica...e kako je to zlo od žene bilo, to se više nerađa

ODGOVORITE
Name

Petar

08.06.2024 17:39

Sve što piše u deklaraciji smo znali i prije jedino novo je da nema više 9 januara.12

ODGOVORITE
Name

Jode

08.06.2024 17:39

Mi koji smo učesnici rata mi ćemo nastaviti slaviti 9 januara a ovi koji su 92 otišli u Srbiju ili bili ovdje a nisu ratovali nek slave 15.2.Hoće li imena ulica 9 Januar biti preimenovana u 15 februar.

ODGOVORITE
Name

Pedja

08.06.2024 17:41

Najbolje da bude na Burlin rodjendan

ODGOVORITE
Name

deda

08.06.2024 17:43

ovo ti je pisanje uz vetar kao i sve do sada.

ODGOVORITE
Name

Neradnik

08.06.2024 17:47

Hoce li sad i 9.januar i 15.februar biti neradni dani?Ako hoce, neka su ga prebacili.

ODGOVORITE
Name

Damir

08.06.2024 18:04

A sta je sa zakljucima za CG, Hrv, Makedoniju.

ODGOVORITE
Name

Darko

08.06.2024 18:07

Ko je izabrao i ovlastio taj sabor? Srpska ima svoj parlament i ima svoj narod. Narod je jasno rekao, da je 9. januar dan Republike Srpske. Ta odluka se ne može mijenjati, osim na referendumu.

ODGOVORITE
Name

Sloba

08.06.2024 18:10

Sad moramo i naziv auto-puta BL-Doboj da mijenjamo. Nije više auto-put januar već februar. Koliko će to koštati? Naravno građani sve plačaju, a političari se opijaju i provode.

ODGOVORITE
Name

Eto tako to ide

08.06.2024 18:22

Ode i 9 Januar u zaborav kao i Vojska Himna Grb Zastava Brčko i mnogi toga još Hvala od Srca Mile Srbine

ODGOVORITE
Name

Zlaja

08.06.2024 18:25

Bila je žučna diskusija. Dodo je prvo predlagao 30 ti februar.

ODGOVORITE
Name

Xxx

08.06.2024 18:31

Kako dve srbende pod plaštom stranaca ukinuše 9. januar, a do juče se prsio po Banjaluci i pravio neke smotre. Narode, dal si svjestan kakvog mi izdajnika imamo.

ODGOVORITE
Name

otporas

08.06.2024 18:45

e kad sulic i ljubojevicka usvaja kad je dan republike narode otisli smo u k...ac

ODGOVORITE
Name

Bv

08.06.2024 19:13

Ovo je dobro.

ODGOVORITE
Name

Pao s Marsa

08.06.2024 19:29

Dodik ,ostavku da si podnio sutra da ti ne bi mi dolazili u kabinet!

ODGOVORITE
Name

Xxx

08.06.2024 19:31

Idemo nek crknu dusmani. Svi Srbi u jednoj državi.

ODGOVORITE
Name

Arsa

08.06.2024 19:36

Ispunio Mile ono što je naložio Šmit....opet nas preveo žene preko vode !!!

ODGOVORITE
Name

Hm

08.06.2024 20:01

A ko je on da mjenja nešto što je narod odlučio, izdajnik, pljunuo je i poništio sve žrtve rata, sve što su živote položili,Srbi izdani ste i prodani, Burle nam je svima pljunuo u lice ... Otkud mu pravo ?????

ODGOVORITE
Name

oko sve vidi

08.06.2024 20:55

ljudi vjrujte mi tolika mi je muka kad vidim da jednoj budali niko nista nemoze zovu sve srpsi sabor a jedan dezerteri ratni profiter sve odlucuje gde je tu SRPSI narod pitali neko sta on hoce

ODGOVORITE
Name

Милић

08.06.2024 21:13

Дакле саборује се пред сваке изборе?! 🤔 🥱

ODGOVORITE
Name

Ви сте

09.06.2024 08:20

Издајници

Name

Re RVI VRS

09.06.2024 10:39

100 % SI U SVEMU U PRAVU. ON JE KRAO I PODMETNUT DA DO DRINE PORAVNA HR. Ko je za njega ikada glasi, neka vidi, koliko je naivan, naeik i neinformisan. Pod šatorima je kabadahija samo. Ni jedan jezik nezna. Samo šatorsko.

ODGOVORITE
Name

Ана

09.06.2024 11:44

Присјело свакоме ко ушао под шатор стао му залогај у устима од пива се загрцнуо како нас је све због дупеувлакивача зајебао.

Name

Ана

09.06.2024 11:40

Е моји борци колико вас је још живо колико вас је рањено и остасте инвалиди колико их само погину младих и сад допуштате једном човјеку да вас гази и гази оно што сте ви створили не он ви и Сдс стидите се ако ово допустите оних под земљом истранке СДС која је створила заједно са вама Републику Српску зар сте толико немоћни и слаби.Стид ме и вас а нај већа ме срамота оних што су своје животе уткали у ову земљу нашу боље да смо заједно сви нестали,част Србији ал ја тамо нисам рођена нити било ко од моих одричете се Светог Стефана 9 јануара тако ће нам се и вратити и нека се врати када се они кои су створили ово ради шачице пара продаше СРАМБИЛО свих борацаако ово допусте.

ODGOVORITE
Name

Re Ana!

10.06.2024 11:36

E moja Ana nažalost,nemaš kome pričati! Oni najbolji među nama dadoše svoje živote a ovi koji su preživjeli i uglavnom životare dok lopovi,dezerteri,ratni profiteri,lažni akademci,poltroni,ulizice,spletkaroši papci i njima slični uživaju u milionima, su postali imuni na sve. Osiromašeni,poniženi lutaju i tumaraju,zadovoljni sa mrvicama koje im bace,ako ih se sjete pred izbore sa kojim paketom sa rižom,makaronama i toalet papirom oni sretni do vijeka! Rođendan RS je nešto što je trajna kategorija dok god ima Srba! Ne može se zvati drugačije niti biti neki drugi dan! Tužno je što smo dozvolili da se sa nama manipuliše na najprizemniji način! 9.janur je rođendan Srpske,tada je nastala voljom srpskog naroda koji je branio svoja vjekovna ognjišta i tako će biti u srcima svih koji je vole i poštuju! Naša i buduća pokoljenja su dužna da je čuvaju i brane zbog onih koji su svoje živote i dijelove tijela ugradili u njene temelje! RS je večna a političari su prolazni!